Onderhoud & Keuring

De prijs van een lasmachine kent u.
Maar kent u ook de prijs wanneer ze uitvalt?
Wat u verliest aan opbrengsten?

Dat loop vaak snel op. Alsmaar meer bedrijven beseffen dit.

Zij kiezen voor preventief onderhoud.

Wat houdt dit onderhoud in?

Afhankelijk van het type lasapparaat kan het gaan om:

 • Algehele visuele inspectie
 • Inwendig stofvrij maken
 •  Controle bekabeling/verbindingen
 • Controle elektrische contacten
 • Afstelling draadaanvoersysteem
 • Inspectie lastoorts
 • Montage toortsonderdelen
 • Controle van de carrosserie
 • Kleine reparaties direct
 • Indien nodig, reparatieadvies

In België

De verplichte veiligheidskeuring is niet algemeen. Wel zijn constructiebedrijven verplicht om hun lasapparaten te laten kalibreren

Ondanks de niet verplichting, wint het preventieve onderhoud aan belang. Bedrijven willen inkomstenverlies vermijden door uitvallen van lasapparaten.

In Nederland

Bedrijven zijn verplicht om lasapparatuur jaarlijks te laten keuren op veilige werking, conform de Arbowet met de norm NEN 3140. Doet de werkgever dit niet, dan blijft hij in gebreke en kan hij bij een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld.

Lastek Nederland reikt een officieel certificaat uit met de meetwaarden. Dit maakt het bij eventuele calamiteiten aantoonbaar dat het lasapparaat op dat moment veilig was. De keuringssticker toont ook meteen aan de lasser dat zijn lasapparaat in de regel is.

De meeste bedrijven kiezen ervoor om bij het keuren ook preventief onderhoud te laten uitvoeren. Met resultaat: de uitval gedurende het jaar is vrijwel nihil.

Onderhoudsformules

Niet elk lasapparaat wordt met dezelfde intensiteit ingezet, of voor dezelfde toepassingen. Daarom bieden we ook verschillende formules aan.

NEN 3140 keuring

 • NEN 3140 keuring

Basis Service Abonnement

 • Jaarlijks preventief onderhoud
 • NEN 3140 keuring

All-in Service Abonnement*

 • Jaarlijks preventief onderhoud
 • NEN 3140 keuring
 • Incl. reisuren en kilometers bij eventuele tussentijdse storingen
 • Incl. de arbeid- en reiskosten
 • Incl. de verbruikte onderdelen en materialen, met uitzondering van verbruiksonderdelen zoals kabels, slangen en toortsen

*exclusief op Lastek machines