Privacy Policy

Wie verwerkt uw gegevens?

Wij zijn Lastek Belgium NV, gevestigd aan de Toekomstlaan 50, 2200 Herentals, België, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 0453.518.847, BTW-nummer: BE0453518847, e-mail: info@lastek.be. Wij zijn de voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke ”gegevensbeheerder”.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten dat u alleen persoonsgegevens over uzelf aan ons doorgeeft. Indien u ook persoonsgegevens over anderen aan ons doorgeeft, moet u er zeker van zijn dat u het recht heeft om dit te doen. Wij verwachten ook dat de gegevens die u ons meedeelt, juist zijn en dat u, bij wijziging van specifieke gegevens, ons deze wijziging meedeelt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangen af van de manier waarop u met ons in contact treedt.
U surft op onze website:  Wij verwerken informatie over uw gebruik van onze website om uw keuzes te onthouden en om onze website te beheren en te verbeteren.
U neemt contact met ons op (bijv. door een formulier op onze website in te vullen of door ons een e-mail te sturen)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te voldoen en dit te beheren (bijv. een verzoek om informatie, een inschrijving voor een event, …). Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming.
U neemt producten of diensten van Lastek Belgium NV af: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel van klantenbeheer, op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u met betrekking tot het leveren van de producten. Zonder uw persoonsgegevens kunnen we niet voldoen aan de met u gesloten overeenkomst. Deze verwerking kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld. 
Het maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat u hierdoor gemak kunt hebben van de betrokken functionaliteiten.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden van onze producten en diensten verwerken, op basis van onze rechtmatige belangen. Wij zijn van mening dat het van belang is u, als onze gebruiker, op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Deze verwerking kan inhouden dat er een profiel wordt samengesteld. Dit maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat deze verwerkingsactiviteit zou kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring en een gepersonaliseerd aanbod, wat voor u voordelig is. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).

In elk geval

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is en voor het beheer van geschillen (bijv. preventie/detectie/sanctioneren van onwettige handelingen en/of misbruik van de middelen van Lastek Belgium NV, verweer tegen juridische aanspraken), op basis van onze rechtmatige belangen. Wij zijn van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheer van geschillen bijdragen aan het waarborgen en bevorderen van onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen.

De verwerking kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld. Het maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve met het oog op het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheer van geschillen. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens anonimiseren en geaggregeerde data voor onderzoek en ontwikkeling benutten, op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. statistieken m.b.t. omzet, marktanalyse, gebruikersstatistieken en het gebruik van onze producten en diensten, ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten).

Wij zijn van mening dat onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring, verbetering en innovatie van het product, wat een voordeel is voor de personen die bij onze producten en diensten betrokken zijn (zoals klanten, distributeur, leveranciers). Onderzoek en ontwikkeling kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld. Alle identificerende elementen zoals uw naam, adres, enz. worden weggelaten. Dit maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat deze verwerkingsactiviteit zouden kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring, verbetering en innovatie van het product, hetgeen voor u een voordeel inhoudt. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is een vereiste, maar u kunt bezwaar maken tegen de verwerking (zie artikel 8 hieronder).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan ondernemingen die persoonsgegevens in onze naam en voor ons verwerken (bekend als ‘verwerkers’), aan wetenschappelijke instellingen voor onderzoek en ontwikkeling, aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, aan onze commerciële partners en aan politie of justitie op hun verzoek, indien zij het recht hebben om de persoonsgegevens op te vragen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons heeft (bijv. zolang u de producten en de diensten gebruikt of zolang u op onze nieuwsbrief geabonneerd bent) en gedurende maximaal 10 jaar na het beëindigen van deze relatie.

Wat zijn uw rechten?

U kunt contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen, conform de bepalingen van de betreffende wetgeving:

Recht op intrekking van uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens, in de mate waarin u oorspronkelijk toestemming gegeven had voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren, te wissen of beperkte verwerking ervan op te vragen. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing en/of verwerking op grond van de rechtmatige belangen als grondslag voor de verwerking (zoals onderzoek en ontwikkeling). Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt doorgegeven. U kunt alle bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres (artikel 2) of via info@lastek.be.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (bijv. in België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).