Chemisch reinigen: Lastacid

Om vloeimiddelresten te verwijderen

Specificaties en gebruik

Instructies

Stalen werkstukken gesoldeerd met Lastek 57, Lastek 52V, Lastek 12, of met zilverlegeringen, worden best als volgt gereinigd:

- Het nog warme werkstuk laat men afkoelen tot 300°C a 400°C en men schrikt het af in koud water.

Hierdoor krimpt de slak vanzelf los van het werkstuk.

- De achterblijvende slakresten worden weggeborsteld met een staalborstel.

- Zo dan nog slakresten op het werkstuk zijn gebleven (wat zich kan voordoen bij oververhitting of te lange soldeertijden waardoor de flux oververzadigd raakt aan metaaloxiden) kunnen deze verwijderd worden door gebruik van “LASTACID”.

Deze oplossing kan koud of warm (50°C) worden gebruikt.

Het werkstuk wordt hierin 5 tot 10 minuten heen en weer bewogen.

Vervolgens wordt overvloedig nagespoeld met zuiver water en nogmaals proper geborsteld.

Het werken met zuuroplossingen als LASTACID is gevaarlijk en dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

(Dampen niet inademen - alle contact met de huid vermijden).

Opmerking

Het solderen van dunne stalen werkstukken zonder gebruik van vloeimiddel, kan in sommige gevallen gebeuren met Lastek 508.

Specificaties

Materiaaltype: Chemicaliën en hulpmiddelen